Giới Thiệu
0879 Itelecom Global  chúng tôi cung cấp các kế hoạch điện thoại di động trả sau cho khách hàng của chúng tôi.
0879 Itelecom Global  đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp phụ trợ hiện tại của chúng tôi, trong việc cung cấp hấp dẫn và cạnh tranh giá cả kế hoạch cung cấp cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng được một cơ sở tốt của khách hàng đang hưởng chương trình giá tốt và duy trì một đội ngũ dịch vụ khách hàng đáp ứng, để giúp giải quyết các vấn đề nhu cầu sử dụng di động. Chúng tôi có thể cung cấp một phân tích sâu về các hóa đơn điện thoại di động hiện tại của bạn và xác định các kế hoạch tiết kiệm nhất để phù hợp với nhu cầu của bạn.


Số tổng đài Call về VN :
 

.
2
4
5
Lượt truy cập: 2,159,788
Đang online: 1